Länkar

1177 Vårdguiden www.1177.se
Rehab Nordväst KOL-skola http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____19414.aspx
Solna Stad www.solna.se
Apoteket www.apoteket.se
FASS www.fass.se
Sjukvårdsrådgivningen www.sjukvardsradgivningen.se
Astma- och allergiförbundet www.astmaoallergiforbundet.se
Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se
Försäkringskassan www.fk.se
Giftinformationscentralen www.giftinformation.se
Livsmedelsverket www.slv.se
Pollenrapport www.pollenrapport.com
Smittskyddsinstitutet www.smittskyddsinstitutet.se
Diabetesförbundet www.diabetes.se
Familjeapoteket www.familjeapoteket.se
GrowingPeople www.growingpeople.se

Sammanhållande journalföring         www.1177.se/sammanhallen-journalforing