Våra tjänster

Hos oss kan Du boka besök till läkare, distriktssköterska och undersköterska. Utöver läkarmottagning erbjuder vi hemsjukvård, laboratorium, diabetessköterska, astma/KOL-sköterska samt sårmottagning. Tillgång finns till psykolog/kurator samt beroendesköterska vid drog- och alkoholproblematik.

För läkarvård under kvällar och helger hänvisar vi till Solna Sundbyberg Jourmottagning, information hittar du under Beställa tid.

Husläkarmottagning

Våra husläkare är utbildade specialister i allmänmedicin och har många års erfarenhet av primärvård. Tillsammans har de en bred kompetens och kan erbjuda god medicinsk service. Mottagningen har även läkare som är under specialistutbildning. Vid akuta eller kroniska besvär ringer du i fösta hand och bokar tid till våra läkare. Är du i behov av specialistsjukvård  utfärdas remiss för vidare utredning.

Distriktssköterska

Det är inte alltid du behöver träffa en läkare om du blir sjuk eller får en mindre skada. Distriktssköterskan har ansvar för att bedöma, ge råd och behandla patienter som drabbats av t.ex. hudåkommor, vissa ögon- och öronbesvär eller sår.

På distriktssköterskemottagningen på vårdcentralen kan du få hjälp med blodtryckskontroller, såromläggning, ta bort stygn, injektioner, vaccinationer eller förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel.

Ring för att boka tid på telefon 08-400 50 600.

Drop-in Blodtrycksmottagning - för er som inte har möjlighet att komma på dagtid:

Måndag 16.30 – 17.00

Torsdag 07.30 – 08.00

Diabetessköterska

Diabetessköterskan Iréne Jansson ger dig information och rådgivning om diabetessjukdomen samt följer upp dina undersökningar och prover och förskriver hjälpmedel. Hon samarbetar med alla läkare på vårdcentralen och ansvarar för diabetesmottagningen tillsammans med dr Catharina Jonason.

För rådgivning eller tidsbokning ring 08-400 50 618 måndag och fredag 11.00-12.00

Diabetessköterskan tar endast emot patienter listade på vårdcentralen.

Astma/KOL-sköterska

Astma/KOL-sköterskan arbetar tillsammans med läkare på vårdcentralen med utredning och behandling av patienter med astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt uppföljning, stöd och förebyggande åtgärder. Hon testar din lungfunktion med PEF och spirometri och du får information om astma/KOL och medicinering. Astma/KOL-sköterskan har egen mottagning för våra listade patienter med bokade besök efter överenskommelse.

Astma/KOL-sköterskor Gunilla Ringborg, 08-400 50 617 och Sara Heidari 08-40050612 alt. 08-400 50 600.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är sjukvård eller medicinska insatser som ges i det egna hemmet. Du kan få hjälp från vårdcentralen i hemsjukvården då du på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan komma till vårdcentralen eller distriktssköterskemottagningen.

I hemsjukvården arbetar distriktssköterskor och undersköterskor dagligen 8-17, med rådgivning och sjukvårdande insatser som, bland annat insulingivning, medicindelning, sårvård, provtagning, stomi/katetervård, sondmatning och de har ett nära samarbete med din husläkare.

Vaccinationer

Ska du åka utomlands, vistas i ett fästingtätt område under sommaren, eller börjar influensatider närma sig? Då kan du besöka oss för lämplig vaccination!
Vaccinationer ges av sköterska på vårdcentralen på överenskommen tid.

Läs mer om vilka vaccionationer som erbjuds under Prislista.

För ungdomar finns nu vaccin som skyddar mot de två vanligaste typerna av humant papillomvirus som bland annat kan ge livmoderhalscancer. Recept på vaccinet skrivs ut av läkare. Tid till läkare bokas via telefon 08-400 50 600.
För mer information om Gardasil gå in på www.vardguiden.se

Saknar du något vaccin i listan eller är du osäker på vad du ska ta och när du bör ta det? Kontakta sköterskorna på vårdcentralen så hjälper de dig tillrätta.

Hälsokontroll

Nu finns det möjlighet att genomgå en hälsokontroll hos oss!

Känner man sig frisk men ändå på ett enkelt sätt vill kontrollera sig för några av våra vanligaste sjukdomar så kan en hälsokontroll vara av värde.

Vi har valt ut ett antal undersökningar för att täcka in några av våra vanligaste sjukdomar; sköldkörtelbesvär (giftstruma/struma), diabetes, övervikt, högt blodtryck, hjärtsvikt, anemi (lågt blodvärde), leversvikt, njursvikt, höga blodfetter, brist på vitamin B12, blodsjukdomar samt rubbningar i kalkbalansen.

I dessa undersökningar ingår kontroll av:

  • Vikt, längd och BMI
  • Blodtryck
  • EKG (elektrisk undersökning av hjärtat)
  • Synundersökning
  • Blodprover; hemoglobin, vita blodkroppar, natrium, kalium, kreatinin, ALAT, ALP, kalcium, kolesterol (inkl LDL, HDL, TG), TSH, blodsocker och vitamin B12.
  • Urinprov: U-blod, äggvita och socker.

Efter att du träffat en undersköterska samt genomgått undersökning/provtagning får du ett uppföljande läkarbesök med genomgång av dina resultat. Vid önskemål om övriga analyser/prover kan detta ordnas vid detta uppföljande läkarbesök.

Pris för hälsokontroll; Basundersökning 2000 kr (med prostataprover 2200 kr)

Tidsbokning sker via distriktssköterska på telefonnummer 08-400 50 600

Distriktssköterska 08-400 50 600, mån-fre 8-17.

Laboratorium

All provtagning sker på ordination av distriktssköterska eller läkare. Har du en remiss för provtagning från sjukhus eller annan läkare är du också välkommen att ta dina prover på vårt laboratorium.

Öppettider:

Måndag-torsdag kl 8-12 och 13-16
Fredag kl 8-12 och 13-14

Innan provtagningen bör du sitta och vila i cirka 15 min för få optimalt provresultat.

Vid fastande provtagning ska du vara fastande 8-12 timmar innan provtagningen. Vatten, kaffe och te utan mjölk och socker är tillåtet under den fastande perioden.

Vi rekommenderar dig som ska ta Waran-prov (PK/INR) att komma innan kl 12 för att provet ska kunna bli analyserat och läkaren ska kunna ordinera Waran samma dag.

Laboratoriets personal lämnar inte ut provsvar. Kom överens med din läkare eller sköterska hur du skall få svaret eller kontakta tidbokningen på telefon 08-400 50 600.